Restauració

Restauració de patrimoni arquitectònic a Barcelona

Especialistes en restauració
d’habitatges d’alt valor patrimonial

Barcelona és una ciutat amb un patrimoni extraordinari. Més enllà dels edificis emblemàtics, obra de grans genis, Barcelona posseeix un teixit d’habitatges amb arquitectures i elements ornamentals originals de gran valor.

Aquests habitatges –des de pisos del barri Gòtic passant pel modernisme de l’Eixample, fins al racionalisme de mitjans del segle XX a la zona alta- sorprenen pel seus rics sostres enteixinats, terres hidràulics, sinuoses motllures i vidrieres, o sobris treballs en fusta i metall. Aquests habitatges són, en ocasions, veritables obres d’art, peces irrepetibles d’alt valor patrimonial.

Restauració de patrimoni arquitectònic a Barcelona
Cada projecte, un gran repte

Aquests habitatges amb un ric passat plantegen al client final i a l’arquitecte d’interioris un conjunt de reptes:

  • Sovint les distribuicions originals no s’adapten a les necessitats de la vida contemporània (per exemple, cuines tancades, petites i fosques; banys insuficiones o tancaments ineficients).
  • Els habitatges no comptem amb una climatització adequada ni un bon aïllament energètic o acústic. 
  • Les instal·lacions sanitàries són inexistents o precàries.
  • Existeix la necessitat d’incorporar les noves tecnologies (domòtica, il·luminació, climatització, sistemes audiovisuals, seguretat, comunicacions, etc.)
Restauració de patrimoni arquitectònic a Barcelona

Per l’equip de l’estudi vilablanch el repte consisteix en desenvolupar projectes d’interiorisme que s’adaptin a les necessitats de funcionalitat, distribució i comoditat de la vida actual, recuperant i potenciant a la vegada els elements originals de l’habitatge, aquells que li concedeixen un valor singular.

Per aconseguir-ho, es requereix no només de bon criterir, sensibilitat i coneixement de les tècniques de restauració. També és precís comptar amb un coneixement exhaustiu del procés constructiu que es realitzarà durant la reforma de l’habitatge. Per exemple, cal preveure per on i com es canalitzaran les noves instal·lacions, el cablejat, els sistemes de climatització i altres elements sense malmetre els sostres enteixinats ni els paviments hidràulics d’un habitatge modernista. També és fonamental desenvolupar un projecte d’il·luminació eficient que ressalti els elements singulars de l’espai, sense fer malbé els sostres ni altres elements originals de l’habitatge.

Com a experts en restauració d’habitatges de tota una gamma d’èpoques diferents, des d’un espai medieval o renaixentista (com aquest antic claustre), a un habitatge amb elements decoratius singulars (com aquest pis modernista) o amb mètodes constructius de gran presència (ús de columnes o volta catalana), una configuració espacial suggerent (com per exemple aquest loft industrial) o una arquitectura racionalista del moviment modern català (com aquesta reforma en un dúplex obra de l’arquitecte Oriol Bohigas), vilablanch intenta potencial el caràcter autèntic de cada espai. Per això, tant els colors i materials proposats en el projecte d’interiorisme com les propostes d’il·luminació, moblament i decoració no pretenen competir amb el ric llegat de l’habitatge, sinó que generen contrastos que permeten ressaltar el protagonisme dels seus elements originals.

Exemples de projectes de restauració