La Herencia de Coderch viaja hasta Mallorca

L'Herència de Coderch viatja fins a Mallorca

19/05/2017

Del 19 de maig al 16 de juny, l'exposició "L'Herència de Coderch" va viatjar fins a Mallorca i es va instal·lar al COAIB. L'Elina Vilá, arquitecta de l'estudi vilablanch que durant dos anys va dur a terme una intensa investigació que va culminar amb la recuperació del projecte inèdit "L'Herencia" de Coderch, va participar a la inauguració de la exposició, al costa de la Pati Núñez, el Poldo Pomés i el Ginés Górriz.