El País Semanal (2010)

El Pais semanal N1.784
El Pais semanal N1.784
El Pais semanal N1.784
El Pais semanal N1.784
El Pais semanal N1.784

vilablanch - entre les seves especialitats figura aconseguir que els antics pisos modernistes de l'Eixample barceloní parlin una llengua actual sense perdre la seva essència.