Habitar un Coderch / Barcelona

Reforma integral d'un pis de l'emblemàtic edifici Banco Urquijo de Barcelona, obra del mestre José Antonio Coderch, que recupera l'essència original de cada espai amb un llenguatge contemporani.

  • Habitar un Coderch vilablanch reforma vivenda Banco Urquijo Barcelona