Apartament-estudi al centre de Madrid / Madrid

vilablanch transforma un apartament de 35 m2 dels anys 70, situat a la Plaça de Colón de Madrid, en un espai funcional, tant per ús habitatge com per a ús despatx. S'apliquen solucions arquitectòniques molt pensades per aconseguir el màxim comfort i aprofitament de l'espai, sense renunciar a un disseny modern i contemporani. 

  • Vivienda-estudio en Centro Colón Madrid vilablanch
  • Vivienda-estudio en Centro Colón Madrid vilablanch
  • Vivienda-estudio en Centro Colón Madrid vilablanch
Un espai ideal per a viure i treballar al centre de Madrid

L'estudi vilablanch ha reformat i actualitzat aquest petit pis situat a l'edifici Centro Colón de Madrid. La transformació repensa l'habitatge amb l'objetiu de fer polivalents els espais de la zona de dia, pensats tant per viure-hi com per a treballar. També es desfà dels elements superflus per guanyar lluminositat, espai i funcionalitat, i aposta per una selecció racional dels materials i del mobiliario que flueix al servei de la funció i la forma. 

Vivienda-estudio en Centro Colón Madrid vilablanch
Localització

L'apartament està situat a l'edifici principal del Centro Colón de Madrid, construït el 1969 per l'arquitecte Antonio Perpiñá juntament amb Luis Iglesias.

Denominat inicialment Edificio Génova, tal i como apareix als dibuixos del projecte que guarda l'arxiu del COAM, el Centro Colón va ser un dels primers edificis plurifuncionals de la ciutat, format per un conjunt d'apartaments reduïts, destinats a residents de gran movilitat o independència, locals comercials, oficines i aparcaments. 

L'edifici principal és d'habitatges i compta amb un conjunt de serveis compartits i zones comuns, que recorda al concepte de co-living, tan en auge actualment.

Un espai ideal per a viure i treballar al centre de Madrid

El estudio vilablanch ha reformado este pequeño piso situado en el edificio Centro Colón de Madrid. Su objetivo: deshacerse de los elementos superfluos para ganar luminosidad, espacio y funcionalidad, repensar la vivienda para dotar de polivalencia los espacios de la zona de día pensados tanto para vivir como para trabajar, y hacer una selección racional de los materiales y el mobiliario que fluye al servició de la función y la forma.